fbpx
Menu Zamknij

Numery archiwalne

Numer 4(1)/2023

ARBE numer 4(1)/2023

Pierwotną i jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (online) 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ISSN: 2720-457X

Rok wydania: 2023

Numer wydania: 4(1)

Zawartość numeru

Spis treści


1. Marcin Marzec, Profesjonalna usługa edukacyjna jako produkt rynkowy wyższych szkół niepublicznych w Polsce, str. 1-15.


2. Jakub Lesiak, Analiza potencjału i pozycji konkurencyjnej produkcji przemysłowej gospodarek Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemiec, str. 16-34.


3. Aleksandra Ryczko, Brand reputation as a critical success factor on the subscription-based gaming market – research results, str. 35-53.


4. Filip Lipiński, Julianna Koczy, Zjawisko Quiet Quitting wśród polskich pracowników pokolenia Z, str. 54-72.


5. Bartłomiej Homoncik, Conditions and assumptions of the Technology, Trade and Investment Collaboration framework (TTIC), str. 73-89.


6. Weronika Drzyzga, Paulina Nowosielska, Bartłomiej Poloczek, Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją publiczną na przykładzie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, str. 90-110.

Numer 3(2)/2022

ARBE numer 3(2)/2022

Pierwotną i jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (online) 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ISSN: 2720-457X

Rok wydania: 2022

Numer wydania: 3(2)

Zawartość numeru

Spis treści


1. Michał Biesiada, Wpływ zastosowania koncepcji marketingu relacji w przedsiębiorstwie sportowym na poziom wyników sprzedaży jego produktów, str. 1-18.


2. Ioannis Toulis, The human factor in digital marketing: not all so digital, str. 19-37.


3. Agnieszka Stadnicka, How do you get academics to buy on impulse? Challenging e-consumers under a magnifying glass, str. 38-60.


4. Kinga Wolny, Wpływ sankcji gospodarczych na przemysł naftowy Islamskiej Republiki Iranu w latach 2011-2020, str. 61-75.


5. Natalia Tokarczyk, Ocena realizacji wybranych elementów polityki klimatyczno-energetycznej UE w Polsce na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej, str. 76-96.


6. Tetyana Nikolaychuk, Investment codes of the protected areas: A new look at benefits, str. 97-118.

Numer 2(1)/2022

Spis treści


1. Krzysztof Dróżdż, Dynamika rynku drzewnego w Polsce w latach 2000-2020, str. 1-19.


2. Krzysztof Kasprowski, Stosunek polskich studentów do koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego, str. 20-36.


3. Adrian Widuch, Koncepcje smart city w wybranych miastach Zagłębia Ruhry, str. 37-52.


4. Julia Perek, Wpływ Internetu Rzeczy na rozwój e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon, str. 53-78.


5. Adrian Mencel, Identyfikacja zagrożeń wynikających z użytkowania systemów informatycznych, str. 79-94.


6. Patrycja OstrowskaProblematyka rachunkowości kreatywnej, agresywnej i audytu śledczego w świetle opinii księgowych, str. 95-113


 7. Adrian Pietrzyk, Sukces klubu sportowego − ujęcie naukowe i pragmatyczne na przykładzie polskich klubów piłkarskich, str. 114-128

Numer 1(1)/2021
Słowo wstępne  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Drodzy Studenci i Młodzi Naukowcy, 

nasza Alma Mater jest uczelnią, w której wartości takie jak: innowacyjność, otwartość i współpraca przyświecają twórczym działaniom podejmowanym przez społeczność akademicką, naszych studentów i badaczy. Tutaj każdy może odkrywać i realizować swoje różnorodne pasje naukowe, podążając swoją własną drogą intelektualnego rozwoju. Prowadzimy dyskusje, realizujemy innowacyjne badania, w których wyjaśniamy i szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie zamykamy się na opinie innych badaczy spoza naszego ośrodka akademickiego, czerpiąc ze współpracy inspiracje do naszych nowych pomysłów i działań na niwie naukowej, zarazem dążąc nie tylko do odkrywania i poszerzania nowej wiedzy, ale także do jej rozpowszechniania. 

Przygotowane z myślą o Was czasopismo naukowe „Academic Review of Business and Economics” stanowi platformę do dzielenia się wiedzą. Możecie w nim zaprezentować swoje badania i tym samym włączyć się aktywnie w dyskusje koncentrujące się wokół zróżnicowanych problemów z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu. Mam nadzieję, że artykuły ujęte w tym pierwszym i w planowanych kolejnych numerach czasopisma będą stanowiły inspirującą lekturę i zachęcą studentów oraz młodych naukowców z naszej uczelni, a także z innych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich do dzielenia się wynikami swoich badań i staną się przyczynkiem do dalszych twórczych działań oraz zdobywania dorobku naukowego. 

Celina M. Olszak, Rektor 

Edytorial 

Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania”. 

ks. prof. Michał Heller 

W Wasze ręce oddajemy pierwszy numer czasopisma naukowego, w którym studenci i młodzi naukowcy prezentują wyniki swoich badań, stawiając pierwsze kroki na drodze swojego naukowego rozwoju i awansu. Tematyka poszczególnych artykułów wpisuje się w szeroko rozumiane nauki ekonomiczne oraz studia interdyscyplinarne. Podjęte przez autorów problemy stanowią nie tylko wyraz zainteresowań młodych badaczy, ale i wolności naukowej prowadzonych przez nich badań. Wśród analizowanych zagadnień znajdują się zarówno aktualne zjawiska i procesy, jak i tematy z zakresu historii myśli ekonomicznej; problemy o wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Przedmiotem szczegółowych badań, których wyniki przedstawiono w artykułach zawartych w tym numerze, są m.in. konsekwencje pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw, proekologiczne i ekonomiczne aspekty działalności klubów sportowych (ekonomia sportu), dynamicznie rozwijający się marketing online, a wreszcie globalne reguły handlu z perspektywy ich znaczenia dla konkretnego rynku. 

Opublikowane na łamach czasopisma artykuły stanowią źródło nie tylko wiedzy naukowej, ale też nowości ze świata nauki oraz wskazują na sposób postrzegania problemów społeczno-gospodarczych przez osoby stojące na progu kariery zawodowej. W tym miejscu spotykają się pasja, zaangażowanie, wiedza i rzetelność naukowa, które łącznie prowadzą do postępu i składają się na dokonania naukowe młodych osób. Od ich działalności zależeć będzie przyszłość społeczeństw i gospodarek. Ciekawe zagadnienia podjęte w badaniach i ich wyniki stanowią zachętę do lektury zarówno dla młodych, jak i doświadczonych naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. 

Redakcja 

Zobacz okładkę numeru

Spis treści


1. Barbara Margarita Radmann,  Sustainability or protectionism in palm oil trade: The case (DS593) of Indonesia vs. the EU, str. 1-16.


2. Jakub Kol,  Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach niepewności, str. 17-30.


3. Jakub Kubiczek, Wojciech Derej, Bartłomiej Hadasik,  Virtualization of Poles’ buying behavior during the COVID-19 pandemic, str. 31-43


4. Sylwia Wajnbrener,  Masowe dobra luksusowe – kreowanie wizerunku marki za pomocą narzędzi marketingu online, str. 44- 59


5.  Adrian Pietrzyk,  Działania klubów piłkarskich na rzecz ochrony środowiska – studium przypadku Forest Green Rovers, str. 60-76


6. Mateusz Rybarz,  Procesy restrukturyzacji górnictwa: Zagłębie Górnośląskie i Zagłębie Ruhry, str. 77-91


 7. Przemysław Rapka,  Bankowość w wykładach Juliana Dunajewskiego, str. 92-108


Pobierz cały numer