fbpx
Menu Zamknij

Numer bieżący

ARBE numer 1/2021

Pierwotną i jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna (online) 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ISSN: 2720-457X

Rok wydania: 2021

Numer wydania: 1

Liczba stron: 108

Pobierz cały numer:

Zawartość numeru

Słowo wstępne  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Drodzy Studenci i Młodzi Naukowcy, 

nasza Alma Mater jest uczelnią, w której wartości takie jak: innowacyjność, otwartość i współpraca przyświecają twórczym działaniom podejmowanym przez społeczność akademicką, naszych studentów i badaczy. Tutaj każdy może odkrywać i realizować swoje różnorodne pasje naukowe, podążając swoją własną drogą intelektualnego rozwoju. Prowadzimy dyskusje, realizujemy innowacyjne badania, w których wyjaśniamy i szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie zamykamy się na opinie innych badaczy spoza naszego ośrodka akademickiego, czerpiąc ze współpracy inspiracje do naszych nowych pomysłów i działań na niwie naukowej, zarazem dążąc nie tylko do odkrywania i poszerzania nowej wiedzy, ale także do jej rozpowszechniania. 

Przygotowane z myślą o Was czasopismo naukowe „Academic Review of Business and Economics” stanowi platformę do dzielenia się wiedzą. Możecie w nim zaprezentować swoje badania i tym samym włączyć się aktywnie w dyskusje koncentrujące się wokół zróżnicowanych problemów z zakresu ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu. Mam nadzieję, że artykuły ujęte w tym pierwszym i w planowanych kolejnych numerach czasopisma będą stanowiły inspirującą lekturę i zachęcą studentów oraz młodych naukowców z naszej uczelni, a także z innych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich do dzielenia się wynikami swoich badań i staną się przyczynkiem do dalszych twórczych działań oraz zdobywania dorobku naukowego. 

Celina M. Olszak, Rektor 

Edytorial 

Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania”. 

ks. prof. Michał Heller 

W Wasze ręce oddajemy pierwszy numer czasopisma naukowego, w którym studenci i młodzi naukowcy prezentują wyniki swoich badań, stawiając pierwsze kroki na drodze swojego naukowego rozwoju i awansu. Tematyka poszczególnych artykułów wpisuje się w szeroko rozumiane nauki ekonomiczne oraz studia interdyscyplinarne. Podjęte przez autorów problemy stanowią nie tylko wyraz zainteresowań młodych badaczy, ale i wolności naukowej prowadzonych przez nich badań. Wśród analizowanych zagadnień znajdują się zarówno aktualne zjawiska i procesy, jak i tematy z zakresu historii myśli ekonomicznej; problemy o wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Przedmiotem szczegółowych badań, których wyniki przedstawiono w artykułach zawartych w tym numerze, są m.in. konsekwencje pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw, proekologiczne i ekonomiczne aspekty działalności klubów sportowych (ekonomia sportu), dynamicznie rozwijający się marketing online, a wreszcie globalne reguły handlu z perspektywy ich znaczenia dla konkretnego rynku. 

Opublikowane na łamach czasopisma artykuły stanowią źródło nie tylko wiedzy naukowej, ale też nowości ze świata nauki oraz wskazują na sposób postrzegania problemów społeczno-gospodarczych przez osoby stojące na progu kariery zawodowej. W tym miejscu spotykają się pasja, zaangażowanie, wiedza i rzetelność naukowa, które łącznie prowadzą do postępu i składają się na dokonania naukowe młodych osób. Od ich działalności zależeć będzie przyszłość społeczeństw i gospodarek. Ciekawe zagadnienia podjęte w badaniach i ich wyniki stanowią zachętę do lektury zarówno dla młodych, jak i doświadczonych naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. 

Redakcja 

Spis treści


1. Barbara Margarita Radmann,  Sustainability or protectionism in palm oil trade: The case (DS593) of Indonesia vs. the EU, str. 1-16.


2. Jakub Kol,  Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach niepewności, str. 17-30.


3. Jakub Kubiczek, Wojciech Derej, Bartłomiej Hadasik,  Virtualization of Poles’ buying behavior during the COVID-19 pandemic, str. 31-43


4. Sylwia Wajnbrener,  Masowe dobra luksusowe – kreowanie wizerunku marki za pomocą narzędzi marketingu online, str. 44- 59


5.  Adrian Pietrzyk,  Działania klubów piłkarskich na rzecz ochrony środowiska – studium przypadku Forest Green Rovers, str. 60-76


6. Mateusz Rybarz,  Procesy restrukturyzacji górnictwa: Zagłębie Górnośląskie i Zagłębie Ruhry, str. 77-91


 7. Przemysław Rapka,  Bankowość w wykładach Juliana Dunajewskiego, str. 92-108