fbpx
Menu Zamknij

Polityka wydawnicza czasopisma

Czasopismo jest półrocznikiem.
Przyjmowane są artykuły o charakterze naukowym w języku polskim oraz angielskim. Nabór artykułów ma charakter ciągły.
Artykuły zostają poddane procedurze recenzji przez 2 niezależnych recenzentów w systemie double blind review (Autorzy publikacji oraz recenzenci nie znają swoich tożsamości).
Do czasopisma przyjmowane są artykuły oryginalne, wcześniej niepublikowane. W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w zakresie prowadzenia badań naukowych,a w szczególności zjawiskom ghostwriting guest autorship, Autorzy są zobowiązani do złożenia stosownych oświadczeń.